OmniTV-WiFi

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Μία απαίτηση που στηρίζεται στην ανάγκη για επικοινωνία, αλληλεπίδραση, παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα. Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται την ανάγκη να επενδύσουν, σε ένα έργο που συνήθως απαιτεί πολύ χρόνο και χρήμα. Πράγματι ένα σύγχρονο δίκτυο ασύρματης πρόσβασης πρέπει να ανταποκρίνεται σε μια σειρά προκλήσεων: - Εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού τερματικών μονάδων. Κάθε κινητό τηλέφωνο είναι πλέον συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. - Παροχή αξιόπιστης πρόσβασης σε όρους ταχύτητας και σταθερότητας. - Κάλυψη όλων των χώρων και επεκτασιμότητα - Υποστήριξη πολυμεσικών εφαρμογών Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων συνήθως απαιτεί την αγορά ακριβού εξοπλισμού και την εκτέλεση εκτεταμένων ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών που έχει σημαντικό κόστος και απαιτεί εκτεταμένες επεμβάσεις στα κτίρια του ξενοδοχείου. Η πρόταση μας δίνει τη λύση στα παραπάνω ζητήματα αξιοποιώντας την τηλεοπτική υποδομή του Ξενοδοχείου, (δηλ. τα ομοαξονικά καλώδια που μεταφέρουν το τηλεοπτικό σήμα στους τηλεοπτικούς δέκτες) Χάρη στο καινοτόμο εξοπλισμό που συνδέτεαι ανάμεσα στο καλώδιο και την τηλεόραση μπορούμε να παρέχουμε ασύρματη και ενσύρματη πρόσβαση σε κάθε σημείο του ξενοδοχείου χωρίς να απαιτείται η όδευση επιπλέον καλωδίων. Με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε κατακόρυφα το κόστος ραδιοκάλυψης επιτρέποντας παράλληλα την κατ'απαίτηση επέκταση του δικτύου ακόμα και όταν το ξενοδοχείο είναι σε λειτουργία!

Ενα σύγχρονο δίκτυο WiFi πρέπει να ανταποκρίνεται σε μια σειρά προκλήσεων: - Εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού τερματικών μονάδων. - Αξιόπιστη πρόσβαση υψηλής ταχύτητας. - Κάλυψη όλων των χώρων και επεκτασιμότητα - Υποστήριξη πολυμεσικών εφαρμογών Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτεί την αγορά ακριβού εξοπλισμού και εκτεταμένες εργασίες με σημαντικό κόστος και επεμβάσεις στα κτίρια. Η λύση μας είναι "αναίμακτη", αξιοποιώντας την υπάρχουσα τηλεοπτική υποδομή του ξενοδοχείου. Χάρη στο καινοτόμο εξοπλισμό που συνδέεται στην τηλεόραση παρέχουμε WiFi σε όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου χωρίς να απαιτείται η όδευση επιπλέον καλωδίων. Μειώνεται έτσι δραστικά το κόστος ραδιοκάλυψης επιτρέποντας παράλληλα την επέκταση του δικτύου με το ξενοδοχείο εν λειτουργία!

ΤΑ ΟΦΕΛΗ

- Χρησιμοποίηση της υφιστάμενης ομοαξονικής καλωδίωσης - Δυνατότητα πρόσβασης όπου υπάρχει δίκτυο ομοαξονικών καλωδίων - Συμβατότητα με όλα τα υφιστάμενα δίκτυα τηλεόρασης - Γρήγορες ταχύτητες - Χαμηλό κόστος - Συγκεκριμένη Επένδυση -‘ Οχι εκπλήξεις – όχι ζημιές - Άμεση εγκατάσταση -Εξαιρετική αξιοπιστία

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η πλατφόρμα WiFi TVNet αξιοποιεί το υφιστάμενο δίκτυο ομοαξονικών καλωδίων (το δίκτυο τηλεόρασης) και δεν απαιτεί εγκατάσταση νέων καλωδίων. - Το σύστημα βασίζεται στο καθιερωμένο πρότυπο επικοινωνίας ΜoCA (Multimedia over Coax). -Απαρτίζεται από μία ή περισσότερες κεντρικές μονάδες οι οποίες επικοινωνούν με τα Access Points μέσω του δικτύου τηλεόρασης. Κάθε Access Point έχει ειδικό φίλτρο με συμβατική έξοδο τηλεόρασης και η παρουσία του δεν επηρεάζει σε κανένα βαθμό τη ομαλή λειτουργία της τηλεόρασης. Τα τερματικά μπορούν να ακουμπήσουν σε οποιαδήποτε επιφάνεια ή να βιδωθούν πάνω στον τοίχο -Η ευέλικτη αρχιτεκτονική του (πολλαπλά κανάλια των 175Mbps – στο μέλλον 450Mbps-στο ίδιο καλώδιο) επιτρέπει την υλοποίηση δικτύων ευρυζωνικής πρόσβασης υψηλής συνθετότητας χωρίς περιορισμούς στο πλήθος των χρηστών. Το σύστημα συμπληρώνεται από : -Σημεία Ασύρματης Πρόσβασης (Access Points) εξωτερικού χώρου για την κάλυψη σημείων υψηλής συγκέντρωσης (όπως πισίνες), -Mονάδα διαχείρισης των χρηστών, -Mμονάδα άθροισης γραμμών ADSL και -Eφαρμογή εποπτείας του όλου συστήματος.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


OmniTV-WiFi

Σχετικά Υποσυστήματα, Λύσεις και Εφαρμογές

OmniWiFi Apps

Αξιοποιήστε την πιο σημαντική παροχή σας, το WiFi! Μεταμορφώστε τα Logins σε Likes, Followers, Check-ins & Emails !

OmniWiFi NMS Support

Υπηρεσίες και Συστήματα (NMS) Απομακρυσμένης και Επιτόπιας Τεχνικής Υποστήριξης Ασυρμάτων Δικτύων και WiFi HotSpots

OmniWiFi Feed

Υπερταχείς συνδέσεις Internet "Ασύρματα & Αξιόπιστα"

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γενικός Διευθυντής :

Δακαλής Κωνσταντίνος
cdakalis@gmail.com, +30 69090 79225

Νέες Τεχνολογίες :

Βασιλάρας Σπύρος
spyros.vass@gmail.com, +30 69787 08440

Εμπορική Διεύθυνση :

Πασχάλης Βασίλης
basilhs_st@yaho.gr, +30 69700 77575

Τηλέφωνο :

+30 210 7474821

Skype :

omnisignage

Email :

info@omnisignage.com

Διεύθυνση :

Απελλού 4, 10551, Αθήνα