OmniEmarketing

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το OmniEMarketing είναι το marketing προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου. Αν θέλετε ο δικτυακός τόπος σας να δημιουργεί σημαντική κίνηση και άρα δυνητικά περισσότερους πελάτες, πρέπει να εμφανίζεστε όσο το δυνατό ψηλότερα στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Οι στατιστικές δείχνουν ότι αν δεν είστε μέσα στις πρώτες 30 θέσεις των αποτελεσμάτων, πολύ δύσκολα οι χρήστες θα συνεχίσουν την αναζήτησή τους περαιτέρω, ενώ οι επιχειρήσεις που εμφανίζονται στις 6 πρώτες θέσεις , καρπώνονται την ‘μερίδα του λέοντος. Φυσικά πέρα από την αύξηση της κίνησης, η μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα (awareness) είναι ένα ακόμη ζητούμενο για την επιχείρηση. Το Μάρκετινγκ Μηχανών Αναζήτησης, ή SEM, είναι μια μορφή του μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο που αποβλέπει στην προώθηση της ιστοσελίδας ενός web site από την αύξηση της προβολής τους στις σελίδες αποτελεσμάτων μηχανών αναζήτησης (SERPs). Αυτό επιτυγχάνεται είτε μέσω της χρήσης τακτικών PPC (Pey Per Click) στα σχετικά με την αναζήτηση του χρήστη αποτελέσματα είτε/και με την χρήση τακτικών SE- (Search Engines Optimization). Οι βασικοί βραχίονες μιας τέτοιας μελέτης είναι το SE- που αφορά τα ‘οργανικά’ αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης, και η ‘PPC (Pay per click) διαφήμιση’ στην οποία ο διαφημιζόμενος πληρώνει μόνο όταν ο χρήστης κάνει click πάνω στην διαφήμισή του. Το SE- όπως αναφέρθηκε παραπάνω , στοχεύει στην βελτίωση της θέσης του ιστοτόπου στην κατάταξη των αποτελεσμάτων μιας μηχανής αναζήτησης, ενώ η διαφήμιση PPC (Pay per click), εστιάζει στην εμφάνιση της διεύθυνσης (link) της επιχείρησης στις επί πληρωμή θέσεις των σελίδων των αποτελεσμάτων αναζήτησης (πάνω ή δεξιό μέρος σελίδας) , αλλά και στην τοποθέτηση κατάλληλων διαφημιστικών (banners), σε επιλεγμένους τόπους ( κατόπιν μελέτης ανάλογα με την διαφημιζόμενη επιχείρηση ). Το eMarketing συνδυάζει τεχνικές, δημιουργικές και πελατοκεντρικές διαστάσεις του διαδικτύου, όπως το design, το development, η διαφήμιση και οι πωλήσεις. Με την συνεχή εξέλιξη του διαδικτύου το eMarketing εμπλέκεται σε όλο τον κύκλο της αγοραστικής διαδικασίας μέσα από τις μηχανές αναζήτησης, τα διαφημιστικά Banners, το e-mail marketing αλλά και τις στρατηγικές του Web 2.0 (social web). Ενδεικτικές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Marketing και Προβολής είναι: -Εμπλουτισμός υπάρχοντος κόμβου με κείμενα και εισαγωγή σε κάθε σελίδα του κόμβου ειδικού κώδικα για την λεπτομερή παρακολούθηση της επισκεψιμότητας (Google Analytics) -Διαμόρφωση καμπάνιας προβολής με λέξεις κλειδιά, Google Adwords και εισαγωγή και προβολή του κόμβου σε εξειδικευμένα εργαλεία της Google -Σχεδιασμός και εισαγωγή διαφημιστικών banners σε ελληνικά ταξιδιωτικά website και portals, έρευνα αποτελεσματικότητας. -Διαφημιστική εκμετάλλευση εξειδικευμένων εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης τόσο γενικά όσο και ειδικά για τουρισμό. -Παραγωγή και διανομή Newsletter -Προβολή με Μαζικά Εξατομικευμένη Καμπάνια Μηνυμάτων SMS

Το OmniEMarketing είναι το marketing εταιρειών, προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου. Με την συνεχή εξέλιξη του διαδικτύου το eMarketing εμπλέκεται σε όλο τον κύκλο της αγοραστικής διαδικασίας μέσα από τις μηχανές αναζήτησης, τα διαφημιστικά Banners, το e-mail marketing αλλά και τις στρατηγικές του Web 2.0 (social web). Αν θέλετε ο δικτυακός τόπος σας να δημιουργεί σημαντική κίνηση και δυνητικά περισσότερους πελάτες, πρέπει να εμφανίζεστε όσο το δυνατό ψηλότερα στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Οι στατιστικές δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις που εμφανίζονται στις 6 πρώτες θέσεις , καρπώνονται την ‘μερίδα του λέοντος. Εκτός της αύξησης της κίνησης, στόχος είναι και η μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα (awareness). Ενδεικτικές υπηρεσίες μαςι: - Εισαγωγή κώδικα για την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας (Google Analytics) -Διαμόρφωση καμπάνιας προβολής με λέξεις κλειδιά, Google Adwords και εισαγωγή και προβολή του κόμβου σε εξειδικευμένα εργαλεία της Google -Σχεδιασμός και εισαγωγή διαφημιστικών banners σε επιλεγμένα websites, έρευνα αποτελεσματικότητας. -Διαφημιστική εκμετάλλευση εξειδικευμένων εργαλείων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. -Προβολή με Μαζικά Εξατομικευμένη Καμπάνια Μηνυμάτων Email

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιλαμβάνει τις εξής ομάδες δράσεων Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • Κατανόηση στρατηγικής τοποθέτησης Ξενοδοχείου • Αξιολόγηση, ομαδοποίηση προσφερομένων υπηρεσιών • Καταγραφή σημερινού επιπέδου αξιοποίησης και προβολής • Καταγραφή πηγών αρνητικής-λανθασμένης προβολής • Καταγραφή - Αξιολόγηση πρακτικών ανταγωνισμού σε Ελλάδα-Εξωτερικό. Β. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΡΩΝ • Εκπόνηση στρατηγικής αξιοποίησης και πλάνο προβολής • Διαμόρφωση στοχοποιημένου σχεδίου αξιοποίησης κόμβου που θα περιλαμβάνει: • Καταγραφή–σύγκριση πρακτικών των σημαντικώτερων διεθνών travel portals και aggregators • Προτάσεις- προϋπολογισμός για πιλοτική προβολή μέσα από διεθνείς μηχανές αναζήτησης • Αξιολόγηση – Δόμηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων – αντιστοίχηση με κατάλληλα “online communities and destination sites” Γ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ • Δόμηση στόχων και μετρήσιμων δεικτών • Τελική δομή και κατανομή πόρων και προϋπολογισμού προβολής • Υλοποίηση δράσεων βάσει σχεδίου • Σχεδιασμός – προσαρμογή εισαγωγικών σελίδων κόμβου ώστε να ανταποκρίνονται στα μηνύματα του πλάνου προβολής • Ενημέρωση και εκπαίδευση στελεχών υποδοχής και ενημέρωσης ξενοδοχείου Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΛΑΝΟΥ & προϋπολογισμού • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ανά αγορά, κατηγορία και χρησιμοποιηθέν μέσο και μήνυμα • Διαμόρφωση πλαισίου μόνιμων πολιτικών και δράσεων και βελτιστοποίηση σχέσης προϋπολογισμού και αποτελεσμάτων • Στόχευση νέων αγορών και δοκιμή πιο σύνθετων μοντέλων προβολής • Διαμόρφωση πλαισίου υποστήριξης διαμορφούμενης εικόνας και μηνυμάτων από την εσωτερική οργάνωση του ξενοδοχείου • Διαμόρφωση πλάνου συνεργασιών και συμμαχιών για προβολή και εμπορική αξιοποίησης σε Ελλάδα και Εξωτερικό

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


OmniEmarketing

Σχετικά Υποσυστήματα, Λύσεις και Εφαρμογές

OmniReview

Απλή φιλική και εύχρηστη εφαρμογή ερευνας ικανοποιήσης και αξιολόγησης εξυπηρέτησης πελατών για επιχειρήσεις στους τομείς Φιλοξενίας, Εστίασης και Λιανικής

OmniSEO/SEM

Εξειδικευμένες υπηρεσίες μελέτης και υλοποιήσης δράσεων για την βελτιστοποίηση της προβολής ιστοτόπων σε μηχανές αναζήτησης.

OmniSocialMedia

Υπηρεσίες για την αξιοποίηση των Μεσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) και την ένταξη του;ς στον ευρύτερο σχεδιασμό Marketing και Προβολής της επιχείρησης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γενικός Διευθυντής :

Δακαλής Κωνσταντίνος
cdakalis@gmail.com, +30 69090 79225

Νέες Τεχνολογίες :

Βασιλάρας Σπύρος
spyros.vass@gmail.com, +30 69787 08440

Εμπορική Διεύθυνση :

Πασχάλης Βασίλης
basilhs_st@yaho.gr, +30 69700 77575

Τηλέφωνο :

+30 210 7474821

Skype :

omnisignage

Email :

info@omnisignage.com

Διεύθυνση :

Απελλού 4, 10551, Αθήνα